Starszy specjalista


Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 98522

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Wykonuje standardowe i niestandardowe ekspertyzy inżynierskie, oparte na obliczeniach i analizach kompatybilnościowych
 • Opracowuje algorytmy obliczeń kompatybilnościowych i procedury oceny technicznej stacji radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych, w tym procedury koordynacji międzynarodowych, wykorzystywane w procesie oceny technicznej krajowych i zagranicznych przydziałów częstotliwości
 • Wykonuje prace analityczno-projektowe związane z tworzeniem nowych i rozbudową istniejących systemów informatycznych oraz aplikacji inżynierskich, wspomagających proces zarządzania widmem częstotliwości radiowych w UKE
 • Prowadzi proces koordynacji międzynarodowej (zgłoszenia koordynacyjne, zgłoszenia notyfikacyjne, wymiana rejestrów częstotliwości) dla stacji służb satelitarnych
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w szczególności dotyczących zakresów częstotliwości przeznaczonych dla służb satelitarnych w oparciu o wykonane analizy formalno-prawne oraz analizy techniczne warunków wykorzystania częstotliwości
 • Uczestniczy w przygotowaniu lub opiniowaniu projektów krajowych i zagranicznych aktów normatywnych w zakresie merytorycznym wydziału
 • Uczestniczy w pracach organizacji i grup międzynarodowych zajmujących się gospodarką i inżynierią widma (ITU, CEPT)
 • Przygotowuje propozycje odpowiedzi na zapytania klientów krajowych i zagranicznych w sprawach związanych z wykorzystaniem częstotliwości w Polsce

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu telekomunikacji lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustawy: Kodeks postępowania administracyjnego; Prawo telekomunikacyjne; o radiofonii i telewizji
 • Umiejętność interpretacji przepisów i stosowania prawa w praktyce
 • Znajomość zagadnień w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i gospodarki zasobami częstotliwości
 • Znajomość obsługi programów MS Access oraz MS Excel
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP