Starszy specjalista


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 113731

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu, praca w terenie (plac budowy)


- narzędzia pracy: stanowisko komputerowe, kserokopiarka, fax, aparat fotograficzny, dalmierz laserowy itp.


- oświetlenie naturalne i sztuczne 


- pomieszczenie biurowe na parterze, toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór nad przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi w zakresie planowania, rozliczeń i sprawozdawczości w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji
 • sprawuje nadzór nad stanem technicznym przydzielonych obiektów służbowych w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania
 • przygotowuje dokumentację wstępną inwestycji i remontów (programy funkcjonalno-użytkowe, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje i inne niezbędne do zaplanowania i wdrożenia inwestycji i remontów) oraz odbiór, ocena i opiniowanie dokumentacji technicznej w celu zapewnienia odpowiedniej realizacji zadania
 • współdziała w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane profil budowlany lub pokrewny
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w przygotowaniu i realizacji robót budowlanych
 • uprawnienia budowlane lub w trakcie procedury uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
 • znajomość przepisów ustaw Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń
APLIKUJ TERAZ

TOP