Starszy specjalista


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 115838

Warunki pracy

- praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku oraz budynkami


- praca wymaga szczególnej koncentracji i umiejętności komunikacji


- praca pod presją czasu


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk 


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


- praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, telefon)


- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę


- praca na poziomie III piętra

Zakres zadań

 • organizuje i koordynuje pracę podległych pracowników w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań przez podległy zespół
 • planuje, realizuje, monitoruje i rozlicza zadnia rzeczowe w podległym zespole
 • opracowuje projekty planów finansowych i planów zamówień publicznych, korekty do tych planów oraz koordynuje ich realizację w podległym zespole w oparciu o przepisy o finansach publicznych oraz zamówieniach publicznych w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu
 • organizuje i bieżąco monitoruje zaopatrzenie KWP i KMP/KPP w sprzęt i materiały należące do właściwości merytorycznej koordynowanego zespołu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy zespołu
 • dyspozycyjność
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia w obszarze zamówień publicznych i gospodarki majątkiem
APLIKUJ TERAZ

TOP