Technik administracji


Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Technik administracji
Miejsce pracy: Chocianów
Numer: StPr/23/1818
OBOWIĄZKI:
obsługiwanie klienta, w tym udzieleie wyjaśnnień w zakresie stosowania przepisó z różnych dziedzin prawa; sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych; m.in. na podstawie prawa pracy i prawa administacyjnego, w tym: sporządzanie umów, porozumień, decyzji, procedur, instrukcji i innych dokumentów; przygotowywanie różnych form korespondencji służbowej, redagowanie pism, korespondencji, sprawozdań i notatek służbowych; uczestniczenie w prowadzeniu postepowania administacyjnego; wykonywanie prac organizacyjnych; przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie infromacji, w tym dokonywanie selekcji danych pod kątem ich pzrydatności analitycznej i decyzyjnej oraz obilczanie i interpretowanie podstawowych miar statystycznych; przygotowywanie zestawień danych i przeprowadzanie podstawowych analiz statystycznch, wtym m.in. sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych oraz opracowywanie i prezentowanie danych statystycznych wyników badań; archiwizowanie dokumentów; stosowanie przepisów prawa dotyczących dostępu do informacji publicznej tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych; obsługiwanie sprzętu i urządzeńtechniki biurowej oraz korzystanie z programów kompterowych w pracy biurowej; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higien pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

Miejsce pracy:

Chocianów


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach

APLIKUJ TERAZ

TOP