Technik administracji


Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu
Technik administracji
Miejsce pracy: Milicz
Numer: StPr/21/0169
OBOWIĄZKI:
1. Zapoznanie się z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktami wykonawczymi do ustawy, ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi obowiązującymi ustawami.2. Zapoznanie się z obsługą programu "Syriusz", "Word", "Excel".3. Obsługa komputera i urządzeń biurowych.4. Zapoznanie się z całokształtem spraw związanych z zadaniami w dziale finansowym.5. Pomoc w przygotowywaniu, sprawdzaniu, dekretowaniu, opisywaniu i numerowaniu dokumentów księgowych.6. Uzgadnianie dokonywanych wydatków ze stanowiskami merytorycznymi.7. Sporządzanie dziennych zestawień list wypłat świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy.8. Pisanie pism (pod nadzorem pracownika), przygotowywanie korespondencji do wysyłki.9. Archiwizacja dokumentów.10. Inne zlecone przez opiekuna zadania.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Uprawnienia: obsługa komputera

Miejsce pracy:

Milicz


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 440 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu

APLIKUJ TERAZ

TOP