Technik utrzymania ruchu (instalacje wod-kan)




Technik utrzymania ruchu (instalacje wod-kan)
Miejsce pracy: Wrocław
Nr Ref.: TUR/HVAC/2022


Główne zadania i obowiązki
 • Obsługa, czynności eksploatacyjne i utrzymaniowe infrastruktury technicznej w zakresie urządzeń i instalacji wod-kan.
 • Usuwanie usterek w powierzonym obszarze infrastruktury technicznej.
 • Wykonywanie drobnych napraw i prac instalacyjnych urządzeń, instalacji w powierzonym obszarze.
 • Wykonywanie obchodów i kontroli infrastruktury technicznej w powierzonym obszarze.
 • Nadzór branżowy nad czynnościami wykonywanymi przez firmy zewnętrzne.
Kwalifikacje zawodowe
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych, usuwania drobnych awarii.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i schematów.
 • Posiadanie aktualnych uprawnień SEP w zakresie eksploatacji (minimum E1 do 1 kV).
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Kandydatom oferujemy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pracę w zorganizowanym zespole inżynierów i techników Departamentu Technicznego.
 • Niezbędne szkolenia i wprowadzenie w zakres obowiązków.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli."Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania".

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
APLIKUJ TERAZ

TOP