Technik Utrzymania Ruchu z językiem polskim


 

Firma o międzynarodowym zasięgu z siedzibą główną w Niemczech, działająca w sektorze motoryzacyjnym poszukuje do swojego oddziału zlokalizowanego w Jaszkowej Dolnej koło Kłodzka osoby na następujące stanowisko:

Technik Utrzymania Ruchu z językiem polskim
Miejsce pracy: Jaszkowa Dolna, k. Kłodzka
Zakres obowiązków:
 • Wykonywanie napraw bieżących, przeglądów, konserwacji i remontów
 • Wykonywanie prac elektrycznych, mechanicznych i ślusarskich w zakresie remontowanych maszyn
 • Ścisła współpraca z pracownikami Działu Produkcji w zakresie usuwania awarii maszyn
 • Prowadzenie zapisów interwencji na maszynach oraz aktualizacja DTR w razie potrzeb
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na wymieniane części i elementy do naprawianych lub remontowanych maszyn
 • Samokontrola wykonywanych przez siebie prac konserwacyjnych i naprawczych
 • Znajomość instrukcji BHP, stosowania przyrządów pomiarowych i obsługi maszyn
Wymagania:
 • Praktyczna znajomość: schematów elektrycznych, rysunku technicznego oraz układów pneumatycznych i budowy maszyn przemysłowych
 • Umiejętność pracy w zespole i orientacja na wyniki Działu
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym, dyspozycyjność
 • Wskazane doświadczenie w pracy w dziale utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym z wdrożonymi narzędziami TPM
 • Znajomość języka polskiego w stopniu płynnym
Firma oferuje:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Stabilność zatrudnienia
 • Interesującą pracę w zgranym zespole
 • Ubezpieczenie grupowe, opiekę zdrowotną, pakiety sportowe, PPE
 • Dobrą atmosferę pracy
Prosimy o zawarcie w cv klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez A.Kayser Automotive Systems Kłodzko Sp. z o.o. z siedzibą w Batorowie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.”

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Kayser Automotive Systems Kłodzko Sp. Z o.o. ul. Przemysłowa 3, 57-312 Jaszkowa Dolna.

  2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja.klodzko@kayser-automotive.com.

  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO).

  4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora.

  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

  6. Kandydat ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

  7. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Zarządu, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ

TOP