Terapeuta


Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku
Terapeuta
Miejsce pracy: Nowa Ruda
Numer: StPr/24/0709
OBOWIĄZKI:
a) organizowanie i prowadzenie treningów zgodnie z rozporządzeniem o domach środowiskowych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w pracowni,b) praca w zespole wspierająco-aktywizującym i realizowanie jego ustaleń,c) planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań osoby wspieranej,d) prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej,e) monitorowanie przebiegu terapii zajęciowej, systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji,f) wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,g) czynny udział podległej pracowni w konkursach wewnętrznych oraz organizowanych przez inne instytucje,h) towarzyszenie uczestnikom domu w codziennych obowiązkach wynikających z planu zajęć,i) wspomaganie uczestników w komunikacji z otoczeniem,j) pobudzanie aktywności uczestników oraz ich opiekunów
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Terapeuta zajęciowy*
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika terapeutyczna
Wykształcenie: pomaturalne/policealne, kierunek: terapia zajęciowa
Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne


Wymagania inne:

co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Miejsce pracy:

Nowa Ruda


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w KłodzkuTOP