Test Engineer


CORE Services operates on the market since 2010, we provide services to the largest institutions from the banking and financial sector, automotive, media industry, IT companies as well as dynamically developing software houses.

 

Currently, for our client we are looking for:

Test Engineer
Miejsce pracy: Wrocław
Key Tasks and Responsibilities:
 • Designing, writing, and executing manual/automated test cases in order to verify Modem and Network diagnostic tool on both Desktop client and Server
 • Log and protocol analysis with tools provided by chipset vendors and available on the open market (e.g. Wireshark)
 • Analysis and verification of test results, reporting bugs together with close cooperation with the development team
 • Requirements analysis and test case design
Knowledge and Experience:
 • Experience in End To End testing of LTE protocols and experience in mobile procedure testing
 • Hands-on experience in working with mobile radio communication and scanner
 • Familiar with tracing tools provided by different chipset vendors (e.g. QXDM, QCAT)
 • At least 2 years of experience in wireless telecommunication projects
 • Higher Education in the fields of telecommunication, electronics, robotics, information technologies or related
 • Eager to learn new technologies and ready for new challenges
 • Ability to write automated tests or script for log post-processing.
 • Ability to take responsibility for tasks realization and high-quality assurance
 • Willingness to show initiative and fulfilling commitments
 • Knowledge of LTE protocols and experience in mobile procedure testing
 • Effective communication skills
 • Communicative level of English – spoken and written(B2)

 

We offer:
 • Long-term cooperation.
 • Attractive salary (based on your professional experience and technical skills).
 • Employment based on a B2B contract.

 

Administratorem danych osobowych jest CORE SERVICES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (51-162) PRZY UL. JANA DŁUGOSZA60, KRS: 0000352373, NIP: 895 – 196 – 85 – 38, REGON: 021222856.
Celem przetwarzania danych osobowych jest rejestracja zapytań wyysyłanych za pomocą formularza kontaktowego i udzielenieodpowiedzi. Okres przetwarzania trwa 3 lata od otrzymania wiadomości przesłanej za pomocą formularza. Celem przetwarzania danychosobowych jest również dochodznie roszczeń i obrona przed roszczeniami w okresie 10 lat od zakończenia współpracy. Przetwarzaniedanych osobowych jest niezbędne do celów wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowego realizowaniapłatności dla dostawców, dbania o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi.
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim, jak dostawcy usług IT (którzy świadczą usługidla CORE SERVICES SP. Z O.O.). W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do żądania dostępu,sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwrzania, a także do wniesienia sprzeciwu co doprzetwarzania Państwa danych i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podaniedanych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie niemożliwością obsługi zapytania wysłanego za pomocą fomularzakontaktowego i brakiem udzielania odpowiedzi.
APLIKUJ TERAZ

TOP