Zastępca Głównego Energetyka


Ogłoszenie numer: 3644454, z dnia 2020-09-22

 


Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Z-ca Głównego energetyka

 

Zastępca Głównego Energetyka

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

Opis stanowiska pracy do zakresu obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie:
 • nadzór nad eksploatacją instalacji i urządzeń technicznych elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nadzór nad bieżącą eksploatacja instalacji energetycznych i gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne oraz z przepisów dotyczących eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 • planowanie oraz nadzorowanie przeglądów urządzeń energetycznych, elektroenergetycznych oraz gazów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z urządzeniami ciśnieniowymi i dźwigowymi podlegającymi urzędowi dozoru technicznego – współpraca z UDT
 • dokonywanie okresowych przeglądów infrastruktury energetycznej USK i opracowywanie programów poprawy – optymalizacji jej funkcjonowania
 • nadzorowanie rozliczania faktur, ich weryfikacja oraz tworzenie i aktualizacja kluczy podziału kosztów w zakresie prowadzonych spraw
 • planowanie oraz organizowanie wykonawstwa w zakresie koniecznych zmian i modernizacji zasilania urządzeń elektroenergetycznych, energetycznych, sieci instalacji oświetleniowej, napędów elektrycznych, urządzeń grzewczych i kotłów z wykorzystaniem energii odnawialnej
 • określanie niezbędnych uprawnień dla poszczególnych stanowisk pracy
 • wydawanie poleceń pisemnych na pracę w warunkach niebezpiecznych

Wymagania

Niezbędne wymagania:

 • uprawnienia dozorowe elektryczne w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV; zespołów prądotwórczych powyżej 50kW
 • uprawnienia dozorowe w zakresie sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • uprawnienia dozorowe w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW; uprawnienia dozorowe w zakresie sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych; urządzeń i sieci energetycznych oraz gazowych
 • uprawnienia dozorowe w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń innych urządzeń wymienionych w zarządzeniu Ministra Gospodarki i z dnia 28 kwietnia 2003 r.)

Dodatkowe wymagania:

 • komunikatywność
 • operatywność i zdolności mediacyjne
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • samodzielność, sumienność

Oferujemy

Wymagane dokumenty:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; kopie świadectw kwalifikacyjnych z podaną datą ważności (D1; 3,4,7,10; D2;1,2,4,5,7,10,)
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

TOP