Zastępca Głównej Księgowej


Fundacja ADRA POLSKA będąca polskim oddziałem międzynarodowej organizacji dobroczynnej ADRA poszukuje osoby na stanowisko:

Zastępca Głównej Księgowej
Miejsce pracy: Wrocław
Zakres obowiązków:
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości w tym prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby grantodawców,
 • odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów organizacji,
 • prowadzenie i/lub nadzorowanie wszystkich ewidencji księgowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS) w tym wszelkie rozliczenia z tym związane,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości oraz prowadzenie kadr organizacji,
 • rozliczanie projektów statutowych, w tym projektów finansowanych z dotacji.
Wymagania:
 • wykształcenie kierunkowe,
 • min dwa lata doświadczenia w prowadzeniu pełnej księgowości na stanowisku samodzielnego księgowego lub głównej księgowej,
 • doświadczenie w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i innymi organami kontrolnymi,
 • znajomość zagadnień finansowo-księgowych (w tym ZUS, płace oraz zasad obiegu dokumentów finansowych),
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • skrupulatność i samodzielność,
 • odporność na stres,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego..
Dodatkowe atuty:
 • znajomość zasad rozliczania środków z dotacji,
 • chęć do stałego poszerzania swojej wiedzy i podejmowania nowych wyzwań,
 • doświadczenie przy prowadzeniu kadr i płac.
Oferujemy:
 • ciekawą pracę z możliwością doskonalenia zawodowego,
 • osobisty rozwój,
 • zatrudnienie na pełny etat na umowę o pracę,
 • praca w młodym zespole.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Fundacja ADRA Polska jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji humanitarnej ADRA działającej w przeszło 100 krajach świata. W Polsce oficjalnie rozpoczęła swoją działalność z końcem roku 2009. Jako swój cel postawiła sobie prowadzenie działalności dobroczynnej – więcej https://www.adra.pl/

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”): Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA ADRA POLSKA (dalej: Fundacja), KRS: 0000342704. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie wskazanych danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Fundacja przetwarza dane osobowe w powyższym celu przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Fundację. Szczegóły dotyczące sprzeciwu oraz innych zasad przetwarzania danych, w tym informacje o kategoriach odbiorców danych, celach przetwarzania oraz dokładne dane kontaktowe Fundacji opisano na stronie www.adra.pl/RODO. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z ADO za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@adra.pl. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, adres, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa obowiązującego. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane osobowe, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu.
APLIKUJ TERAZ

TOP