Zastępca głównej Księgowej


Ogłoszenie numer: 7290501, z dnia 2022-08-02

Fundacja ADRA Polska jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji humanitarnej ADRA działającej w przeszło 100 krajach świata. W Polsce oficjalnie rozpoczęła swoją działalność z końcem roku 2009. Jako swój cel postawiła sobie prowadzenie działalności dobroczynnej – więcej https://www.adra.pl/

Zastępca głównej Księgowej

Miejsce pracy: Wrocław

 

Opis stanowiska

 • sporządzanie sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości w tym prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby grantodawców,
 • odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów organizacji,
 • prowadzenie i/lub nadzorowanie wszystkich ewidencji księgowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS) w tym wszelkie rozliczenia z tym związane,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości oraz prowadzenie kadr organizacji,
 • rozliczanie projektów statutowych, w tym projektów finansowanych z dotacji.

Wymagania

 • wykształcenie kierunkowe,
 • min dwa lata doświadczenia w prowadzeniu pełnej księgowości na stanowisku samodzielnego księgowego lub głównej księgowej,
 • doświadczenie w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i innymi organami kontrolnymi,
 • znajomość zagadnień finansowo-księgowych (w tym ZUS, płace oraz zasad obiegu dokumentów finansowych),
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • skrupulatność i samodzielność,
 • odporność na stres,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

 • ciekawą pracę z możliwością doskonalenia zawodowego,
 • osobisty rozwój,
 • zatrudnienie na pełny etat na umowę o pracę lub inną preferowaną przez kandydata formę. 
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

TOP