Zastępca naczelnika wydziału finansowego


Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Zastępca naczelnika wydziału finansowego
Miejsce pracy: Kowary
Numer: StPr/23/0762
OBOWIĄZKI:
1) zastępowanie Skarbnika Miasta podczas jego nieobecności, wykonywanie czynności Skarbnika Miasta w oparciu o upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych;2) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych z zakresu wykonywanych czynności;3) nadzór nad przygotowywanymi projektami uchwał Rady w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych;4) nadzór nad właściwym opracowywaniem prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat;5) sprawowanie nadzoru nad dokonywaniem wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych;6) dokonywanie bieżących i okresowych analiz windykacji podatków i opłat lokalnych;7) nadzór nad badaniem prawidłowości informacji i deklaracji składanych przez podatników;8) bieżąca kontrola wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych.WIĘCEJ INFORMACJI DOT. OFERTY PRACY ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE:http://www.bip.kowary.pl/public/?id=51603&id_document=26570
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Uprawnienia: dobra organizacja pracy


Wymagania inne:

znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej; doświadczenie zawodowe preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz w kierowaniu zespołem; predyspozycje osobowościowe kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy; inne znajomość obsługi komputera.

Miejsce pracy:

Kowary


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 5 500 do 7 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

APLIKUJ TERAZ

TOP