Przemysł w województwie dolnośląskim

przemysł w województwie dolnośląskim
Posted on: Styczeń 28, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Przemysł w województwie dolnośląskim

Województwo dolnośląskie należy do jednego z najbardziej uprzemysłowionych regionów w naszym kraju. Biorąc pod uwagę udział województwa dolnośląskiego w tworzeniu PKB, region ten plasuje się na czwartym miejscu w Polsce, a do najbardziej uprzemysłowionych rejonów zalicza się okolice Wrocławia oraz Lubina.

Województwo dolnośląskie znalazło uznanie u wielu zagranicznych inwestorów, którzy chcą poszerzyć swoją działalność, chętnie inwestują w nowe odziały. Do największych inwestorów zaliczyć należy m.in. kapitał brytyjski, kapitał amerykański, kapitał francuski oraz japoński.

Dużym atutem regionu, który zachęca inwestorów do inwestycji, jest bardzo dobre położenie geopolityczne : sąsiedztwo Niemiec oraz Republiki Czeskiej, które stanowią jedne z najważniejszych rynków polskiego zbytu. Dodatkowym walorem regionu jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, transport wodny oraz rozbudowany port lotniczy, który wpływa na zacieśnianie więzi gospodarczych z innymi krajami.

Do głównych branż przemysłowych regionu Dolnego Śląska zaliczyć należy motoryzację, elektrotechnikę, elektromechanikę, tworzywa sztuczne oraz produkcje wyrobów z metali. Branże te na tle innych regionów odznaczają się wysokim wskaźnikiem produkcji, zatrudnienia  oraz niebywałą dynamiką wzrostu.

Najważniejszą rolę w gospodarce Dolnego Śląska odgrywa przemysł wydobywczy związany z eksploatacją rud miedzi, srebra czy węgla brunatnego.

Ponadto województwo dolnośląskie to lider w wydobyciu kamieni drogowych oraz budowlanych, oraz kruszyw naturalnych.

Leave a Reply:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *