Wrocław – miasto perspektyw

Wrocław miasto perspektywWrocław jest największym miastem w województwie dolnośląskim i jednym z największych miast Polski. Miasto rozwija się w błyskawicznym tempie, przybywa coraz to więcej nowych inwestycji, więc rynek pracy jest bardzo chłonny. Wrocławianie mogą poszczycić się jedną z niższych stóp bezrobocia w całej Polsce. W marcu tego roku wyniosła zaledwie 2,8 %, co uplasowało Wrocław pod względem najniższego bezrobocia, na trzecim miejscu ze wszystkich miast naszego kraju. Wyprzedził go tylko Poznań i Warszawa.

Dogodne położenie Wrocławia oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej przyciąga zagranicznych inwestorów. We Wrocławiu, swoje siedziby ma wielu potentatów gospodarczych z branży finansowej, farmaceutycznej oraz nowych technologii. Rynek pracy oferuje szerokie możliwości rozwoju oraz rozbudowaną ścieżkę kariery zawodowej. Ponadto wynagrodzenie, na tle innych miast województwa dolnośląskiego, jest na bardzo przyzwoitym poziomie.

Wrocław to także ważny ośrodek naukowy, oferujący bardzo bogatą ofertę dla studentów. W mieście znajduje się szereg uczelni publicznych i niepublicznych. Do wrocławskich państwowych uczelni należą: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu.

Szklarska Poręba

Szklarska PorebaSzklarska Poręba położona jest w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim w dolinie rzeki Kamiennej oraz jej dopływów: Kamieńczyka i Szklarki. Miasto rozciąga się na wysokości od 440 do 886 m n.p.m. na górskich stokach (od południa Gór Karkonoszy, od północy Gór Izerskich, od wschodu Pogórze Karkonoskie oddziela miasto od Kotliny Jeleniogórskiej. Z końcem 2015 roku miasto liczyło 6703 mieszkańców, z czego 53,6 % stanowiły kobiety, a 46,4 % mężczyźni. Średni wiek mieszkańców to 44 lata. 64 % wszystkich mieszkańców całego miasta jest w wieku produkcyjnym, a 12,9 % w wieku przedprodukcyjnym.

Bezrobocie w Szklarskiej Porębie w 2015 roku wyniosło 11,6 %, z czego 13,2 % wygenerowali mężczyźni, a kobiety stanowiły 9,7 %. Stopa bezrobocia w całym województwie dolnośląskim wynosiła w tym czasie 8,5 %, a w całej Polsce 9,7 %.

Największy udział wśród wszystkich osób zatrudnionych w Szklarskiej Porębie, zajmują pracownicy sektora przemysłowo-budowlanego 35,6 %. Na drugim miejscu z 17,6 procentami plasuje się sektor usługowy, w którego skład wchodzą branże: handlowa, naprawy pojazdów, transportowa, turystyczno-informacyjno-gastronomiczna, komunikacyjna. Taką samą wartość 17,6 % zajmują branże z sektora finansowego tj. finanse, ubezpieczenia, rynek obsługi nieruchomości. 12,4 % aktywnych zawodowo mieszkańców pracuje w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 3413,66 PLN. Bezpośrednie sąsiedztwo gminy z Czechami i Niemcami sprawia, że wiele osób decyduje się także na pracę za granicą.

Pracy najlepiej jest szukać na portalach pracy na hasło praca Szklarska Poręba, w Powiatowym Urzędzie Pracy lub w prasie lokalnej.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Województwo dolnośląskie położone jest na południowym zachodzie kraju i obejmuje Dolny Śląsk oraz wschodnie Łużyce Górne. Pod względem zajmowanej powierzchni – 19 946 km2 – województwo dolnośląskie zajmuje siódme miejsce w kraju, a pod względem liczby ludności (2,9 miliona osób) – miejsce piąte.

Plik:Woj dolnoslaskie adm.svgNa terenie województwa znajduje się  91 miast, w tym 4 miasta na prawach powiatu. Największymi miastami województwa są: Wrocław, stanowiący stolicę województwa i zamieszkały przez 630 tysięcy osób, Wałbrzych (ok. 120 tys. mieszkańców), Legnica (ok. 102 tys. mieszkańców)  oraz Jelenia Góra (ok. 83 tys. mieszkańców).

Rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego opiera się w znacznej mierze na przemyśle i rolnictwie, w których zatrudnionych jest najwięcej aktywnych zawodowo osób w regionie. Pod względem gospodarczym województwo jest bardzo zróżnicowane wewnętrznie. Mimo, że średnia stopa bezrobocia w całym województwie na koniec stycznia 2013r. wynosiła 14,3%, odsetek osób bezrobotnych w różnych rejonach województwa bardzo się różni. Najmniejsze bezrobocie występuje we Wrocławiu (5,9% aktywnych ekonomicznie stanowią bezrobotni), największe – w powiecie wałbrzyskim, gdzie stopa bezrobocia przekracza 34%. Na zatrudnienie w województwie dolnośląskim mogą liczyć zwłaszcza osoby związane z przemysłem wydobywczym, hutnictwem i rolnictwem. Dobrą opcją jest też poszukiwanie pracy we Wrocławiu, którego chłonny rynek pracy może zagwarantować zatrudnienie zarówno wykwalifikowanej jak i niewykwalifikowanej kadrze pracowniczej.

Jelcz-Laskowice

Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice wchodzą w skład powiatu oławskiego.  Położone są we wschodniej części województwa dolnośląskiego na pograniczu z województwem opolskim. W skład gminy wchodzi 15 wsi oraz miasto Jelcz-Laskowice, które powstało z połączenia wsi Jelcz i Laskowice, a prawa miejskie otrzymało w 1987 roku. Miasto położone jest  w odległości około 25 km od Wrocławia, 20 km od Oleśnicy i 12 km od Oławy. Ponad 70 % mieszkańców gminy mieszka w mieście Jelcz-Laskowice. Kobiety stanowią 50,5% wszystkich mieszkańców. Według danych z 31 grudnia 2013 r. miasto liczyło 15 959 mieszkańców.

Jelcz-LaskW ostatnich latach na terenie gminy Jelcz-Laskowice obserwuje się spadek stopy bezrobocia i poprawę na lokalnym rynku pracy. Na terenie Gminy w ostatnich latach powstało wiele nowych zakładów dających pracę głównie w PWSSE. Na spadek bezrobocia wpływ ma również fakt, iż wielu młodych ludzi wyjechało do pracy za granicę (głównie do Anglii i Irlandii), praca Jelcz-Laskowice.

Na terenie Gminy oprócz zakładów działających w PWSSE i na terenie zakładów  samochodowych w Jelczu, funkcjonują m. in. następujące zakłady:

  • Zakłady Wyrobów Cukierniczych „Miś” Spółka z o.o. Oborniki Śląskie, Zakład nr 2 w Jelczu-Laskowicach (producent pieczywa i wyrobów cukierniczych),
  • Spółdzielnia Usług Rolniczych,
  • ZGK Spółka z o.o., ZGM – TBS Sp. z o.o.
  • „Karko” Sp. jawna
  • Dolnośląska Fabryka Zapraw „MIX” Spółka z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Ł&K” Sp. Jawna
  • Zakład Wytwarzania Części Zamiennych i Narzędzi Specjalnych
  • Przedsiębiorstwo budowlane „COMPLEX – BUD”. Leon Szuturma,
  • PPUH „SAREL”. Ryszard Sabik,
  • Usługi Ogólnobudowlane Transport Ciężarowy. Zbigniew Bojakowski.

Boguszów-Gorce

Gmina miejska Boguszów-Gorce leży w południowo-zachodniej Polsce, w odległości ok. 30 km od granicy z Republiką Czeską. Administracyjnie położona jest w południowej części województwa dolnośląskiego. Wraz z gminami Jedlina Zdrój, Szczawno Zdrój, Głuszyca, Mieroszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Walim, Boguszów-Gorce tworzy powiat wałbrzyski. Według danych z 31 marca 2011 r. miasto liczyło 16 590 mieszkańców. Od 01.01.2013 roku, tj. od odzyskania grodzkości przez Wałbrzych Boguszów-Gorce to największe miasto i największa gmina powiatu wałbrzyskiego

BoguszówBoguszów-Gorce do dany ważny ośrodek przemysłowy, w którym do początku lat 90-tych wydobywano węgiel kamienny oraz baryt. Na terenie gminy istniały dwie kopalnie należące do KWK Victoria. Były to szyby Barbara (Kuźnice Świdnickie) i Witold (Gorce), zapewniające miejsca pracy dla wielu osób, również tych spoza obszaru gminy. Wraz z zamknięciem kopalń zakończył się pięćsetletni okres wydobycia surowców w tym regionie.

Obecnie miasto nadal nie podniosło się z kryzysu, jaki powstał po zamknięciu kopalń, czego potwierdzeniem jest stopa bezrobocia przekraczająca 15%, praca Boguszów-Gorce. W dzisiejszych czasach przemysł reprezentowany jest jedynie przez kilka średnich i małych przedsiębiorstw, a główną gałęzią gospodarki są usługi. Większość mieszkańców gminy zatrudnienie znalazło poza jej obszarem, między innymi w WSSE.

Strzegom

StrzegomWedług danych statystycznych dotyczących zawodów deficytowych i nadwyżkowych, w 2013 roku w gminie Strzegom najmniejsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia mieli przedstawiciele takich zawodów, jak: robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, kierowca autobusu, spawacz metodą MAG, tynkarz, goniec, doradca finansowy, opiekun w domu pomocy społecznej, monter instalacji gazowych, pośrednik w obrocie nieruchomościami, pracownik ochrony fizycznej bez licencji, robotnik placowy, opiekun osoby starszej, specjalista ds. sprzedaży, projektant grafiki, asystentka stomatologiczna, sprzedawca w branży przemysłowej, kierowca ciągnika siodłowego, robotnik gospodarczy, kamieniarz i pracownik kancelaryjny, praca Strzegom.

Z drugiej strony, do zawodów nadwyżkowych, w których liczba osób chętnych do podjęcia pracy jest wyższa niż liczba ofert pracy należą: pedagog, technik mechanik, krawiec, kucharz małej gastronomii, malarz budowlany, hydraulik, technik budownictwa, cukiernik, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, elektromonter instalacji elektrycznych, inżynier inżynierii środowiska- instalacje sanitarne, zaopatrzeniowiec, piekarz, robotnik magazynowy, mechanik pojazdów samochodowych, specjalista ds. rachunkowości, technik ogrodnik, inżynier budownictwa- budownictwo ogólne, kosmetolog, dziennikarz, technik informatyk i fryzjer.

BOGATYNIA

Bogatynia to miasto w południowo-zachodniej Polsce, położone na ziemi wchodzącej w skład historycznych Łużych Górnych. Obecnie administracyjnie miasto znajduje się w granicach województwa dolnośląskiego, w powiecie zgorzeleckim. Geograficznie Bogatynia leży na Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim, nad potokiem Miedzianką, w polskiej części Łużyc Górnych. Według spisu powszechnego z 31 marca 2011 roku miasto zamieszkiwało 18 894 mieszkańców.

BogatyniaPod względem rynku pracy i możliwości zatrudnienia Bogatynia jest jedną z najbogatszych gmin w Polsce, ponieważ na jej terenie znajduje się Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oraz Elektrownia Turów. Oba przedsiębiorstwa są głównymi pracodawcami regionu i zatrudniają łącznie około 5,5 tysiąca pracowników, praca Bogatynia.

W oparciu o kopalnię węgla i elektrownię w mieście rozwija się wiele przedsiębiorstw i firm, które regularnie generują nowe miejsca pracy dla osób zainteresowanych zatrudnieniem w gminie. Bogatynia oprócz funkcji górniczej i energetycznej pełni również rolę ośrodka handlowego i usługowego.

W 2012 roku łączna liczba osób pracujących na terenie gminy wynosiła 9 tysięcy osób. Zarejestrowanych bezrobotnych było 1222 osoby, z czego większość (61,3%) stanowiły kobiety. Stopa bezrobocia w gminie była nieduża i wynosiła 7,5%.

ŚWIEBODZICE

Świebodzice to jedno z najstarszych śląskich miast, położone w południowo-zachodniej części powiatu świdnickiego, w województwie dolnośląskim. Od południa miasto graniczy bezpośrednio z Wałbrzychem. Miasto znajduje się w środkowym biegu niespokojnej, górskiej Pełcznicy, będącej największym, prawym dopływem Strzegomki, na Pogórzu Świebodzickim u stóp Gór Wałbrzyskich. Świebodzice leżą na średniej wysokości 260-330 m n.p.m. Świebodzice zajmują powierzchnię 30,4 kilometrów kwadratowych, natomiast liczba ludności miasta wynosi 23,3 tysiące osób (dane z 2011 roku).

ŚwiebodzicePod względem gospodarczym Świebodzice są miastem dość dobrze rozwijającym się. Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON 2010 roku wyniosła 2 507. Wzrosła o 26 w stosunku do roku poprzedniego. Najwięcej, bo aż 87% ogółu podmiotów działało w sektorze prywatnym. Na terenie miasta istnieje podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”, która wpływa na zwiększanie liczby miejsc pracy dla miejscowej grupy osób zdolnych do pracy. Innymi ważnymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi są: Termet S.A, Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o., Śnieżka – Invest Sp. z o.o, PPHU „Defalin” Group SA, Moneva Polska Sp. z o.o., Capricorn S.A , Masterform S.A. i CAST s.j. Sektor handlowy w mieście reprezentowany jest przez markety: Tesco, Biedronka, Intermarche, Bricomarche, Mrówka, Polo Market, EKO i drogerię Rossmann, praca Świebodzice.

Rynek pracy w Świebodzicach związany jest przede wszystkim z przemysłem i działalnością handlowo-usługową. Rolnictwo na terenie gminy odgrywa nieznaczną rolę. Według danych z 2009 roku, w Świebodzicach przeważają osoby w wieku produkcyjnym, stanowiące około 65% ogółu mieszkańców.

NOWA RUDA

Nowa Ruda to miasto położone w województwie dolnośląskim, zamieszkałe przez blisko 24 tysiące mieszkańców. Usytuowane  jest w Sudetach Środkowych na wysokościach od 360 do 450 m n.p.m., w obniżeniu Noworudzkim pomiędzy Górami Sowimi, a Wzgórzami Włodzickimi w dolinie rzeki Włodzicy i Woliborki. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu Nowa Ruda posiada doskonałe warunki do rozwoju turystyki, szczególnie jako baza wypadowa dla okolicznych miejscowości turystycznych.

Nowa RudaW przeszłości w Nowej Rudzie wydobywano węgiel kamienny, jednak Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda została zamknięta w ramach restrukturyzacji górnictwa. Co ciekawe, w Słupcu – dzielnicy Nowej Rudy, nadal pracuje odkrywkowa kopalnia gabra – kamieniołom.

W 2012 roku w Nowej Rudzie zatrudnionych było 3300 osób, z czego ponad połowę stanowiły kobiety, praca Nowa Ruda. Zjawiskiem nieustannie wpływającym na poziom życia lokalnej ludności jest bezrobocie. Pod koniec września 2013 roku w PUP zarejestrowanych było 1200 bezrobotnych – 54% to kobiety.  Negatywne tendencje w strukturze zatrudnienia wiążą się przede wszystkim z brakiem nowych miejsc pracy, w szczególności w odniesieniu do dynamiki ich tworzenia w regionie. Stopniowa poprawa sytuacji na noworudzkim rynku pracy następuje dzięki działalności przedsiębiorstw inwestujących w Noworudzkim Parku Przemysłowym i Podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

BIELAWA

BielawaW Bielawskiej gospodarce przez wiele lat bardzo ważną funkcję stanowił przemysł włókienniczy, opierający się głównie o dwie wiodące w tej dziedzinie firmy: „Bieltex” i „Bielaw”. Niestety, wraz z zamknięciem obu zakładów pracy na początku XXI wieku wielu mieszkańców Bielawy i okolicznych miejscowości stracili miejsca pracy, zasilając tym samym lokalną grupę osób bezrobotnych.

W 2012 roku w gminie Bielawa zarejestrowanych było blisko 3 tysiące podmiotów gospodarczych, czyli o 3% mniej niż w roku ubiegłym. Jest to oznaką, że liczba miejsc pracy w mieście i okolicznych miejscowościach regularnie spada, praca Bielawa.

Firmy działające w gminie to w znacznej mierze przedsiębiorstwa prywatne (ok. 90%). Najwięcej z nich działa w handlu – 24,6%, następnie w administracji publicznej oraz ubezpieczeniach – 17,9%, w budownictwie – 11,2% oraz przetwórstwie przemysłowym– 10,7%. Daje to w sumie prawie 65% wszystkich podmiotów gospodarczych. Największym pracodawcą regionu jest firma Lincoln Electric „BESTER” S.A., która reprezentuje przemysł elektrotechniczny i zatrudnia 460 pracowników. Co więcej, w ostatnich latach duży koreański koncern ACE RICO POLAND zainwestował w mieście ponad 60 milionów złotych i zatrudnił kilkaset osób. Przedsiębiorstwo jest producentem podstaw do telewizorów m.in. dla LG, SONY, czy DELL. W Bielawie istnieje również kilkanaście średnich przedsiębiorstw specjalizujących się w budownictwie, kamieniarstwie, elektronice, produkcji okien, mebli, tarcicy, oprawek okularowych, pędzli i szczotek.