Kategoria: zatrudnienie w województwie dolnośląskim

praca dolnośląskie
Posted on: Sierpień 5, 2014 Posted by: admin Comments: 0

Nowa Ruda

Nowa Ruda to miasto położone w województwie dolnośląskim, zamieszkałe przez blisko 24 tysiące mieszkańców. Usytuowane  jest w Sudetach Środkowych na wysokościach od 360 do 450 m n.p.m., w obniżeniu Noworudzkim pomiędzy Górami Sowimi, a Wzgórzami Włodzickimi w dolinie rzeki Włodzicy i Woliborki. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu Nowa Ruda posiada doskonałe …

praca dolnośląskie
Posted on: Sierpień 5, 2014 Posted by: admin Comments: 0

Bielawa

W Bielawskiej gospodarce przez wiele lat bardzo ważną funkcję stanowił przemysł włókienniczy, opierający się głównie o dwie wiodące w tej dziedzinie firmy: „Bieltex” i „Bielaw”. Niestety, wraz z zamknięciem obu zakładów pracy na początku XXI wieku wielu mieszkańców Bielawy i okolicznych miejscowości stracili miejsca pracy, zasilając tym samym lokalną grupę …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Złotoryja

Powiat złotoryjski, z siedzibą w mieście Złotoryja, charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie dolnośląskim. W styczniu 2013r. przekraczała ona o ponad 14 procent średnią stopę bezrobocia województwa i wynosiła 28,4%. Wśród bezrobotnych powiatu przeważają mężczyźni (51%), a wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy  Praca …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Zgorzelec

Zgorzelec to przygraniczne miasto stanowiące siedzibę powiatu zgorzeleckiego. Od zachodu graniczy z niemieckim miastem powiatowym Görlitz.  Zgorzelec jest członkiem Związku Miast Polski, jego powierzchnia wynosi 15,9km2, a jego liczba mieszkańców to ponad 32 tysiące osób. 40% powierzchni miasta zajmują użytki rolne, 3% użytki leśne. Stopa bezrobocia powiatu zgorzeleckiego, na tle …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Ząbkowice Śląskie

Ząbkowice Śląskie są miastem powiatowym, siedzibą powiatu ząbkowickiego. Miasto znajduje się w południowej części województwa dolnośląskiego, 65 km od centrum Wrocławia. Ząbkowice Śląskie zajmują powierzchnię 13,6 km2 i są zamieszkałe przez 16,5 tysiąca osób. Sytuacja na ząbkowickim rynku pracy Praca Ząbkowice Śląskie nie należy do najkorzystniejszych, o czym świadczy duży …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Wrocław

Wrocław jest największym miastem województwa dolnośląskiego, w którym swoje siedziby mają władze zarówno powiatu wrocławskiego, jak i województwa. Wrocław jest czwartym pod względem liczby ludności miastem w Polsce – ok. 630 tys. mieszkańców oraz piątym pod względem powierzchni – 293 km². Wrocław znany jest ze swoich walorów turystycznych i kulturalnych …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Wołów

Wołów jest miastem powiatowym, leżącym w północnej części województwa dolnośląskiego, 50 km od centrum Wrocławia w kierunku północno-zachodnim. Miasto zajmuje powierzchnię 18,5 km2 i jest zamieszkałe przez 12,5 tysięcy osób. W krajobrazie miasta dominują pola uprawne, łąki i lasy. Stopa bezrobocia powiatu wołowskiego należy do najwyższych w województwie. Według danych …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Wałbrzych

Miasto Wałbrzych jest siedzibą powiatu wałbrzyskiego, cechującego się największym odsetkiem osób bezrobotnych w województwie dolnośląskim. Tak trudna sytuacja na wałbrzyskim rynku pracy (Praca Wałbrzych) wiąże się z faktem, że w latach 90’ zamknięto trzy główne miejsca pracy w regionie – kopalnie węgla kamiennego. Od tego czasu realizowane przez władze powiatu …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Trzebnica

Miasto Trzebnica jest siedzibą powiatu trzebnickiego, znajdującego się w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego. Co ciekawe, Trzebnica prawa miejskie nabyła już w 1250 roku. Populacja miasta wynosi 12,5 tysiąca osób, a jego powierzchnia to 8,4 km2. 52,67% mieszkańców miasta stanowią kobiety. Sytuacja na trzebnickim rynku pracy jest porównywalna z sytuacją innych …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Świdnica

Świdnica to miasto położone na Dolnym Śląsku w powiecie świdnickim, w odległości około 50 km od centrum Wrocławia w kierunku południowo-zachodnim. Świdnica jest siódmym co do wielkości miastem województwa, zajmuje powierzchnię 21,7 km2 i zamieszkuje ją 60 tysięcy osób. Na koniec stycznia 2013r. w powiecie świdnickim w Powiatowym Urzędzie Pracy …