Najnowsze oferty pracy

NES Global Talent
dolnośląskie/ Wrocław

Zakres obowiązków: koordynacja działań i nadzór nad jakością i terminowością prowadzonych przez Spółkę kontraktów budowlanych zarządzanie budżetem i ryzykiem projektów przygotowywanie...

Opublikowane: wczoraj

NES Global Talent
dolnośląskie/

Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne (kierunek budownictwo), uprawnienia konstrukcyjno - budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń, min. 2 – letnie doświadczenie w pracy na...

Opublikowane: wczoraj

NES Global Talent
dolnośląskie/

Podstawowy zakres obowiązków: Tworzenie harmonogramów inwestycji dla wszystkich faz jej realizacji. Nadzór i współpraca z podwykonawcami przy przygotowywaniu harmonogramów budowy. Koordynacja...

Opublikowane: wczoraj

NES Global Talent
dolnośląskie/

Zakres obowiązków: koordynacja działań i nadzór nad jakością i terminowością prowadzonego kontraktu; zarządzanie budżetem i ryzykiem projektu; przygotowywanie analiz technicznych robót...

Opublikowane: wczoraj

IT CONNECT Sp. z o.o.
dolnośląskie/ Wrocław

Rozwój i wsparcie we wdrażaniu miar ryzyka IRRBB Analiza i monitorowanie ryzyka rynkowego i płynności Zarządzanie modelami i narzędziami pomiaru i monitorowania ryzyka stopy procentowej...

Opublikowane: wczoraj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
dolnośląskie/ Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: programowanie aplikacji webowych typu SPA z wykorzystaniem najnowszych technologii (w tym C# i platformy .NET oraz frameworków Web - głównie Angular),...

Opublikowane: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze
dolnośląskie/ Krzeszów

wg. programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak

Opublikowane: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
dolnośląskie/ Głogów

Przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.Zapoznanie z misją, wizją, wartosciami firmy oraz z organizacją pracy.Zapoznanie z funkcjonowaniem działu kadr i płac: rodzaje i kierunki obiegu dokumentów,...

Opublikowane: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku
dolnośląskie/ Nowa Ruda

prowadzanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi od 3 do 6 lat w zakresie wychowania przedszkolnego, zapewnienie dzieciom warunków do nauki i zabawy Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

Opublikowane: wczoraj
TOP