Rolnictwo ekologiczne w województwie dolnośląskim

praca w rolnictwie
Posted on: Grudzień 18, 2017 Posted by: admin Comments: 2

Rolnictwo ekologiczne w województwie dolnośląskim

Województwo dolnośląskie jest jednym z nielicznych regionów, w których na szeroką skalę rozwija się rolnictwo ekologiczne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik upraw, rezygnacji ze szkodliwych pestycydów i nawozów, produkcja rolnicza realizowana w tym regionie dostarcza na rynki ogólnopolskie oraz zagraniczne produkty odznaczające się wysoką jakością.

Dla sprecyzowania warto dodać, iż w województwie dolnośląskim znajduje się 9.3% obszarów rolnych, które w swoich działaniach wykorzystują technologie ekologiczne. Ponadto w regionie aż 7% funkcjonujących gospodarstw odznacza się certyfikatem, który gwarantuje, iż wytwarzane produkty posiadają określone standardy jakości.

Dużym atutem województwa dolnośląskiego jest dynamiczny rozwój małych gospodarstw, które oferują produkty tradycyjne oraz regionalne. Ogólnopolska Lista Produktów Tradycyjnych zawiera około 50 produktów zarejestrowanych przez ten region. Produktami, które cieszą się szerokim uznaniem, są głównie produkty mleczarskie oraz pszczelarskie. Na uwagę zasługują również produkty typowo rybne. Pstrąg kłodzki, którego produkcja odbywa się w rejonach Kotliny Kłodzkiej, jest jednym z najbardziej pożądanych produktów tego regionu. Warto  również podkreślić rosnącą liczbę browarów rzemieślniczych oraz rozwój winoroślarstwa.

Znaczącym elementem, który wpływa na rozwój i promocję lokalnych produktów Dolnego Śląska, jest Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulturalnego, którego Dolny Śląsk jest pełnoprawnym oraz certyfikowanym członkiem. Lokalne Grupy Działania, które poprzez realizacje licznych konkursów, szkoleń, promocji, targów oraz publikacji wpływają na  kreowanie i propagowanie lokalnych wyrobów wśród polskich, oraz zagranicznych konsumentów.

2 People reacted on this

Leave a Reply:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *