Zaskakujące niskie bezrobocie na Dolnym Śląsku

zaskakująco niskie bezrobocie
Posted on: Luty 1, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Zaskakujące niskie bezrobocie na Dolnym Śląsku

Jednym z regionów, w którym bezrobocie nie stanowi dużego problemu i znajduje się na niskim poziomie, jest województwo dolnośląskie. W ubiegłym roku bezrobocie w tym regionie spadło do niemalże 7,3%. Dla porównania kilkanaście lat temu wskaźnik ten sięgał 25%. Na coraz niższe bezrobocie zasadniczy wpływ ma poprawa kondycji oraz korzystna sytuacja gospodarcza panująca w regionie.

Województwo dolnośląskie stawia sobie za główny cel walkę z bezrobociem i jak widać, są tego zaskakujące efekty.

Warto również wspomnieć, iż Dolnośląski Urząd Pracy w ubiegłym roku przeznaczył aż pół miliarda złotych na walkę z bezrobociem.

Władze województwa starają się sukcesywnie zmniejszać wskaźnik bezrobocia, organizując liczne kursy, szkolenia, udzielając  bezzwrotnych  dotacji czy  pożyczek na rozwój własnej działalności gospodarczej. Inne formy działania, które mają na celu pomoc osobom stale pozostającym bez pracy to pomoc ludziom uzależnionym, opracowanie funduszu na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, a także w pełni darmowe badania profilaktyczne chorób nowotworowych.

Powstawanie nowych międzynarodowych przedsiębiorstw, które gwarantują mieszkańcom Dolnego Śląska zatrudnienie, uruchomienie wielu programów, mających na celu walkę z bezrobociem spowodowało, iż wskaźnik bezrobocia w tym regionie jest jednym z najmniejszych na tle innych województw. Jak widać opracowanie strategii i konkretnego planu, przyniosło ogromne rezultaty, dlatego też inne regiony powinny brać przykład i rozpocząć konkretne działania zmierzające do zwalczenia tego dużego problemu społecznego, jakim jest bezrobocie.

Leave a Reply:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *