Góra

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 1, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Góra

Góra jest niewielkim miastem powiatowym leżącym w północnej części województwa dolnośląskiego, na Dolnym Śląsku. Nazwa miejscowości pochodzi od formy ukształtowania terenu, charakterystycznej dla jej okolicy. Miasto jest siedzibą władz powiatu górowskiego, zajmuje powierzchnię 13,6 km2, a liczba jego mieszkańców wynosi 12,5 tysiąca.

Powiat górowski charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie, wynoszącą ponad 29% (dane ze stycznia 2013 r.). Nieco niższe bezrobocie panuje w mieście. W strukturze osób bezrobotnych przeważają kobiety. Pod względem wiekowym, najliczniejszą grupą osób bezrobotnych są osoby młode oraz osoby między 25 a 34 rokiem życia.

Głównym sektorem gospodarki w Górze i okolicach jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią 64% powierzchni powiatu, z czego 74% to grunty rolne, 13% łąki i 9% pastwiska. Najważniejszym surowcem naturalnym powiatu górowskiego jest gaz ziemny, którego złoża szacuje się na ok 10 mld m³. W powiecie górowskim funkcjonuje 2700 podmiotów gospodarczych, ponad tysiąc w samej Górze. 93% podmiotów stanowią podmioty sektora prywatnego. Większość osób czynnych zawodowo pracuje w rolnictwie, handlu, przemyśle i budownictwie. Najwięcej miejsc pracy oferują lokalne zakłady przemysłowe i produkcyjne, związane głównie z przetwórstwem rolno-spożywczym Praca Góra.

Leave a Reply:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *