Złotoryja

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Złotoryja

Powiat złotoryjski, z siedzibą w mieście Złotoryja, charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie dolnośląskim. W styczniu 2013r. przekraczała ona o ponad 14 procent średnią stopę bezrobocia województwa i wynosiła 28,4%. Wśród bezrobotnych powiatu przeważają mężczyźni (51%), a wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy  Praca Złotoryja najliczniejsze grupy stanowią osoby długotrwale bezrobotne i bez wykształcenia średniego.

Złotoryja jest miastem leżącym w centralnej części województwa dolnośląskiego, 80 km w linii prostej na zachód od centrum Wrocławia. Miasto jest zamieszkałe przez 16,5 tysiąca osób i zajmuje powierzchnię 11,5 km2.

Gospodarka Złotoryi w dużej mierze opiera się na przemyśle, ponieważ miasto to znajduje się w podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Złotoryi swą działalność gospodarczą prowadzi ponad tysiąc podmiotów gospodarczych, reprezentujących głównie sektor prywatny. Mimo, że w złotoryjskiej strukturze przedsiębiorstw przeważają niewielkie zakłady pracy, na terenie miasta funkcjonuje jednak kilka większych zakładów, dających zatrudnienie setkom osób. Do największych zakładów pracy w mieście należą:

  • Kopalnie Surowców Skalnych SA,
  • Kopalnia bazaltu Colas Wilcza Góra,
  • „Vitbis” Sp. z o.o. – producent ozdób choinkowych,
  • „Siku” – producent zabawek,
  • Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” S.A.

Leave a Reply:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *